MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

Bảng GiáMaxim’s Bakery

MỪNG TRUNG THU NĂM 2016

本 年 中 秋 月 餅