MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh Long Châu Nhật

Bánh Long Châu Nhật

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Bánh Long Châu Nhật 1 trứng   58,000đ

Bánh Long Châu Nhật 2 trứng   88.000đ