MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh Trà Xanh

Bánh Trà Xanh

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Bánh Trà xanh 1 trứng   -  綠茶蛋黃月   58,000 đ

Bánh Trà xanh đặc biệt 2 trứng - 綠茶雙黃月  88.000 đ