MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh con heo

Bánh con heo

Giá: 80,000 đ

Miêu tả

Bánh con heo           giá 20,000 đ

Bánh con heo 600g   giá 80,000 đ

Bánh con heo 1200g giá 160,000 đ