MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh Lá Dứa

Bánh Lá Dứa

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Bánh Lá Dứa 1 trứng  金翡翠蛋黃月 58,000 đ

Bánh Lá Dứa đặc biệt 2 trứng  金月翡翠雙黃月 78,000 đ