MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh Đậu xanh

Bánh Đậu xanh

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Bánh Đậu xanh 1 trứng  綠豆蛋黃月 58,000 đ

Bánh Đậu xanh đặc biệt 2 trứng  綠豆雙黃月 78,000 đ