MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Hạt Sen trắng

Hạt Sen trắng

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Hạt San trắng 1 trứng 

白蓮蓉蛋黃月  58,000 đ

Hạt Sen trắng đặc biệt 2 trứng

白蓮蓉雙黃月 88,000 đ