MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Sầu Riêng Dừa

Sầu Riêng Dừa

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Sầu Riêng Dừa 1 trứng  榴槤蛋黃月 58,000 đ

Sầu Riêng Dừa đặc biệt 2 trứng  榴槤雙黃月 78,000 đ