MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh Mè Đen

Bánh Mè Đen

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Bánh Mè Đen 1 trứng  麻蓉蛋黃月 58,000 đ

Bánh Mè Đen đặc biệt 2 trứng 麻蓉雙黃月 88,000 đ