MAXIM BAKERY

Người Phương Đông tin rằng, tặng bánh
vào dịp Tết Trung Thu sẽ mang đến may mắn cho người được tặng.

BÁNH TRUNG THU Bánh Khoai môn

Bánh Khoai môn

Giá: 58,000 đ

Miêu tả

Bánh Khoai môn 1 trứng 58,000 đ

Bánh Khoai môn đặc biết 2 trứng 88,000 đ